Skauti Zlín - Nábor do oddílu Tábor

  • Titulní stránka

Obnova činnosti

Volejte třikrát sláva a hurá, skauting po měsících přerušení činnosti obnovuje činnost.  Jaká budou nová pravidla, jenž stanoví, za jakých podmínek budeme moci vykonávat svou činnost. Podstatnou skutečností je, že za níže popsaných podmínek mohou probíhat schůzky, brigády, jednodenní či vícedenní výpravy.

Od 10. května je dle nařízení vlády obnovena volnočasová činnost ve všech krajích. Přičemž venkovní skupiny mohou dosahovat počtu až 30 členů, s nutností dodržet dostatečnou plochu pro aktivitu, která činní 15m2 na osobu. Každá osoba musí doložit svou bezinfekčnost testem, s výjimkou dětí do 6 let, ty testovány být nemusí. Při venkovní schůzce si vystačíte pouze s rouškou, a to za předpokladu, že nebude dodržována vzdálenost 2 metrů. 

Svou činnost můžeme provozovat i ve vnitřních prostorách za předpokladu, že se v místnosti bude nacházet pouze 1 vedoucí a 3 členové. Přičemž jsou povinni mít zakryty ústa respirátorem, osoby mladší 15 let chirurgickou rouškou.

V oblasti administrativní jsou střediska povinny vést evidenci účasti na setkáních. Což v praxi znamená, že každý oddíl musí vést evidenci schůzek, doplněn kontakt na všechny zúčastněné.

Obnova činnosti se vztahuje pouze na sportovní a volnočasovou činnost osob do věku 18 let. Osoby starší 18 let se mohou účastnit pouze jako vedoucí. I nadále je zakázáno prezenční setkávání oddílových rad, týmů vzdělávacích akcí atd.

Výkonná rada doporučuje intenzivně pokračovat v přípravě táborů a vzdělávacích akcí plánovaných na letní měsíce, u nichž z jednání s Ministerstvem zdravotnictví vyplývá, že budou moci proběhnout za obdobných či dokonce mírnějších omezení než loni, s testem před začátkem tábora.

Když každý potřebuje test aneb jaké jsou možnosti

  1. předložení potvrzení ze školy nebo od zaměstnavatele o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami
  2. předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami (nárok na antigenní testy zdarma ve veřejném testovacím místě má každá osoba jednou za tři dny)
  3. čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let) o absolvovaném antigenním testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami (možný vzor čestného prohlášení)
  4. absolvuje na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně (viz pozn. níže), s negativním výsledkem
  5. předložení potvrzení o absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny
  6. předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů
  7. předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž u osoby uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů.

Doporučení Výkonné rady Junáka a vícero informací se dočtete zde.

Ondra na nohy

Vážení skauti, rodiče, přátelé a lidé dobré vůle,

našemu vedoucímu Hobitovi zasáhla do života vážná autonehoda a bojoval v nemocnici o život. Svůj boj se rozhodl nevzdat a dnes dělá velké pokroky. Rehabilitační péče však stojí nemalé prostředky a tak byla na podporu Hobita a jeho rodiny založena sbírka. Budeme vděčni za každý příspěvek, sdílení sbírky a slova podpory.

Přispět můžete na webových stránkách www.donio.cz/OndraNaNohy.

Více informací můžete najít:

Za celý 18. oddíl vám velice děkujeme!

OndraNaNohy

Templář20 29.04. 2021

Dva týdny uběhly a my tu opět máme další, tentokrát jubilejní, 20. číslo našeho časopisu Templář. Těšte se na klasické rubriky, jako hry, detektivku, vtip, články nebo novinky. Jsou tam ale například i fotky z místa tábořiště pro nadcházející tábor, takže určitě stojí za přečtení. Taky nezapomeňte vyplnit anketu k tomuto číslu, aby jsme věděli, že se o nás pořád zajímáte a vy si přišli na nemálo bodů do bodování. Doufáme, že se vám i toto číslo bude líbit.

Dokumenty ke stažení: